Karnet

Karnet

Karnet

Jako cestovateli mě připadá, že se v této naší zemi někdo zbláznil. Moc se za slova omlouvám, nemáme ve zvyku na těchto cestovatelských stránkách něco kritizovat, ale jinak to nejde.

S měnící se legislativou jiných zemí se každý může dostat do situace, kdy bude potřebovat na cestu svým autem karnet. Poplatek se moc nezměnil, ale záloha (kauce) mě vyrazila dech. Platilo se 6.000 Kč a nyní je záloha na obytné auto 100.000 Kč !!

Karnety

Kauce je zvýšena z důvodů rizik a odpovědnosti, které pro ÚAMK ČR z daného prodeje karnetů do těchto zemí vyplývají, z dosavadní jednotné částky 6000 Kč na:
a)  25.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo do hodnoty 500.000 Kč
b)  50.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč
c) 100.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě nad 1.000.000 Kč.

Hodnotu vozidla uvádí žadatel v Závazném prohlášení vlastnoručně podepsaném před pracovníkem Autoturistu.

Pro následující země se z důvodů vysokých celních a dovozních poplatků výše uvedená kauce u všech kategoriích vozidel zvyšuje o 30%: Egypt, Indie, Írán, Jemen, Jordánsko, Pákistán, Senegal. Súdán, Sýrie

Pokud v žádance některou z výše uvedených zemí neuvedete, odpovědný pracovník Autoturistu (na základě doporučení FIA) přeškrtne perem země uvedené v bodu 2. v seznamu na zadní straně karnetu CPD. Takto označený karnet nebude možné pro zmíněné země použít. Dále tyto země zapíše v Příloze č.2 Závazné prohlášení – „Záznamy o vystavení vyžádaného celního dokladu“ do kolonky „Karnet zneplatněn pro státy:“.

Poplatek za vydání karnetu je zvýšen následujícím způsobem:

 platnost 3 měsíceplatnost 6 měsícůplatnost 12 měsíců5-listý1890,- Kč1990,- Kč2190,- Kč10-listý2090,- Kč2290,- Kč2490,- Kč25-listý2290,- Kč2490,- Kč2690,- Kč

Prodloužení karnetu o 1 rok : 500,- Kč ( karnet lze prodloužit nejdříve 2 měsíce před koncem jeho platnosti).

Karnet musí být vrácen do 14 dnů po skončení jeho platnosti. Za každý i započatý týden po lhůtě určené k vrácení karnetu bude účtováno penále 200,- Kč, které bude odečteno z kauce.

zdroj: uamk a autoturist

Při telefonických hovorech jsme zjistili, že je někdy vyžadován karnet i do Turecka. Sami jsme projeli bez karnetu a divili se, že ho po nás nechtěli?

Opět se omlouvám, ale v této zemi korupce skvétá jako květiny z jara. Obchody s naftou nenaftou tu běží dvacet let. Ale nesmyslná nařízení zhoršují, nebo úplně zamezují svobodu v cestování.