Ramadán

Ramadán kalendář

Článkem nechceme zviditelňovat, nebo vyzdvihovat jakékoli náboženství. Byl napsán, aby přinesl informační a cestovatelské informace, které při toulání můžeme potřebovat.

Ramadán2Je téměř nemožné vypravit se do islámské země a nevědět nic o Islámu. Jsou země, kde více jak 90 procent populace jsou muslimové a praktiky, filozofie islámu jsou součástí každodenního života.

Islám –  je monoteistické abrahámovské náboženství a je pevně spojen se základy judaismu a křesťanství. Počet muslimů se odhaduje mezi 1 až 2 miliardy věřících, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství na světě. Muslimové věří, že Bůh prorokovi Muhammadovi zjevil Korán, který považují za základní parametr Islámu.

World Muslim Population

World Muslim

Pět pilířů Islámu:

Šaháda – Vyznání víry. „Věřím, že je jen jediný Bůh a Muhammad je jeho Prorok

Salát    – Každý muslim je povinován k pěti každodenním kultickým modlidbám.

Zakát   – Neboli almužna. Všichni muslimové, kteří si to mohou dovolit, by měli zaplatit část ze svých příjmů na účely stanovené Koránem.

Saum   – Ramadán. Postní měsíc, během kterého jsou v denních hodinách zakázány veškeré formy konzumace.

Hadždž – Pouť do Mekky. Během života by měl každý muslim alespoň jednou navštívit Mekku.

Ramadán 2

Každého cestovatele by měl nejvíce zajímat Ramadán. Zažili jsme ho 14 dní při cestování po Maroku, kdy je na místě určitá obezřetnost a tolerance k věřícím. V Egyptě v hotelovém komplexu se nic od turisty nepožaduje, ale v zapadlých vesničkách jiných muslimských zemích je lépe nekonzumovat nic k jídlu, nepít a nekouřit na veřejnosti.

Islámský kalendář je lunární, tudíž je o 11 dní kratší než gregoriánský. Islámský měsíc trvá 29 či 30 dní, přibližnou dobu, kdy nastane ramadán lze vypočítat, avšak pro stanovení začátku postního měsíce je nutné spatřit na obloze srpek nového měsíce.

Termíny Ramadánu:

Rok 2010      začátek:  úterý   12.08.                konec:   pátek   10.09. 

Rok 2011      začátek:  pondělí 01.08.                konec:   úterý   30.08. 

Rok 2012      začátek:  sobota  21.07.                konec:   neděle 19.08. 

Rok 2013      začátek:  středa   10.07.                konec:   úterý   08.08.

Rok 2014      začátek:  neděle  29.06.                konec:   neděle 28.07.

Rok 2015      začátek:  úterý    18.06.                konec:   pátek   17.07.

Z termínů je zřejmé, jak se Ramadán přibližuje, díky kratšímu lunárnímu kalendáři.